Tomasz Doroż magister wychowania fizycznego, dyplomowany nauczyciel jogi wg metody B. K. S. Iyengara. Jogę praktykuje od 13 lat, naucza od 8. Zafascynowany pracą z ciałem, oddechem i umysłem poprzez: ruch, oddech i świadomość. Wciąż odkrywa i doskonali siebie przez jogę, taniec oraz medytację.

Dużo zawdzięczam jodze, chociaż wiem że jestem na początku drogi i jestem ogromnie wdzięczny za to, że mogę doświadczać i dzielić się tym wszystkim co joga daje.”

Magdalena Dąbrowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, z wykształcenia nauczyciel. W czasie studiów uzyskałam tytuł zawodowy Instruktora Rekreacji Ruchowej, ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki. Będąc osobą aktywną fizycznie, szukałam właściwej dla siebie formy ruchu, a od 7 lat joga stanowi dla mnie nieodłączną część życia. Praktykuję jogę metodą Iyengara u dyplomowanego nauczyciela z Tarnowskiego Centrum Jogi, pogłębiam wiedzę na różnych warsztatach prowadzonych przez nauczycieli jogi z Polski. Posiadam uprawnienia instruktorskie Hatha Jogi.
Joga jako nauka zajmująca się ciałem i umysłem, pomaga mi w pokonywaniu własnych ograniczeń.